Akademik Çıktılar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. Deniz KILINÇ, Fatih YÜCALAR, Emin BORANDAĞ, Ersin ASLAN, Multi-level Reranking Approach for Bug Localization, Expert Systems, 33, Issue.3, pp.286-294, 2016. 
 2. Deniz Kılınç, “An accurate toponym-matching measure based on approximate string matching“, Journal of Information Science, Vol.42, Issue.2,  pp.138-149, 2016, doi: 10.1177/0165551515590097.
 3. Fatih Yucalar, Deniz Kılınç, Emin Borandağ, Akın Özçift, “Regression Analysis Based Software Effort Estimation Method“, International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering, Vol.26, Issue.5, 2016.
 4. Ersin Aslan, Deniz Kılınç, Fatih Yücalar, Emin Borandağ, “The Average Scattering Number of Graphs”, RAIRO – Theoretical Informatics and Applications (RAIRO: ITA), Vol.50, Issue.3, 2016.
 5. Deniz Kılınç, Akın Özçift, Fatma Bozyigit, Pelin Yıldırım, Fatih Yücalar, Emin Borandag, “TTC-3600: A new benchmark dataset for Turkish text categorization“, Journal of Information Science, Published online before print December 29, 2015, doi: 10.1177/0165551515620551.
 6. Deniz Kilinc, Adil Alpkocak, “An Expansion and Reranking Approach for  Annotation-based Image Retrieval from Web“, Expert Systems With Applications, Vol.38, Issue.10,  pp.13121-13127, 2011.

Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler    

 1. Isikligil, E., Samakay, S., & Deniz, K. (2017). A Prototype Framework for High Performance Push Notifications. International Journal of Computer Applications, 166(10).
 2. Borandag, E., Yucalar, F., Kilinc, D., & Ozcift, A. (2017). The Emergency Position Reporting System and a Sample Application. International Journal of Computer Applications, 167(2).
 3. Fatma Bozyiğit, Özlem Aktaş, Deniz Kılınç “AutoClass: Automatic Text to OOP Concept Identification Model”, International Journal of Computer Applications, Vol.150, Issue.10, Eylül, 2016.
 4. Deniz Kılınç, Fatma Bozyiğit, Pelin Yıldırım “Semantic RDF Based Integration Framework for Heterogeneous XML Data Sources”, International Journal of Engineering Trends and Technology, Vol.19, Issue.3,
 5. Deniz Kılınç, Fatma Bozyiğit, Alp Kut, Muhammet Kaya, “Overview of Source Code Plagiarism in Programming Courses”, International Journal of Soft Computing and Engineering (IJSCE), Vol.5, Issue.2,

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 1. Fatma Bozyiğit, Özlem Aktaş, Deniz Kılınç, Akın Özçift, Usage of Natural Language Processing Techniques in Software Engineering Practices, International Conference On Engineering Technology And Innovation (ICETI’18), Yıldız Teknik Üniversitesi, Budapeşte, Mart 2018.
 2. Akın Özçift, Deniz Kılınç, Özlem Aktaş, Fatma Bozyiğit, Investigating the Effect of Parallelism on a Spark-based Recommendation System, International Conference On Engineering Technology And Innovation (ICETI’18), Yıldız Teknik Üniversitesi, Budapeşte, Mart 2018.
 3. Mustafa Erşahin, Semih Utku, Deniz Kılınç, Bug Localization by Using Information Retrieval and Machine Learning Algorithms, ICATCES’18 “International Conference on Advanced Technologies, Computer Engineering and Science”, Karabük Üniversitesi, Karabük, Mayıs 2018.
 4. Fatma Bozyiğit, Özlem Aktaş, Deniz KILINÇ, An Evaluation Method Proposal for NLP-based Automatic Requirement to Code Transformation Systems, International Conference on Engineering Technologies (ICENTE17), Selçuk Üniversitesi, Konya, Aralık 2017
 5. Buket Erşahin, Özlem Aktaş, Deniz KILINÇ, Ceyhun Akyol, Twitter Fake Account Detection, Uluslararası Bilgi​sayar Bilimleri ve Mühendisliği ​Konferansı (UBMK) 2017, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Ekim 2017.
 6. Selin Öztürk, Can Elmas, Fatma Bozyiğit, Deniz KILINÇ, Sistematik Literatür İnceleme Yöntemi Kullanılarak Mobil Etkileşim Yönetimi Ürünlerinin Karşılaştırılması ve Yeni Ürün Önerisi, Uluslararası Bilgi​sayar Bilimleri ve Mühendisliği ​Konferansı (UBMK) 2017, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Ekim 2017.
 7. Kıvanç EKİCİ, Ahmet OTURGAN, Deniz KILINÇ, Ceyhun ARAZ, Software Requirements Prioritization: A Case Study”, Uluslararası Bilgi​sayar Bilimleri ve Mühendisliği ​Konferansı (UBMK) 2016, Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Ekim 2016.
 8. Emre Şatır, Adil Alpkoçak, Deniz Kılınç, “Word-Context Matrix based Query Expansion in Information Retrieval for Turkish Text”, The Symposium on Future Directions in Information Access (FDIA) 2015, Thessaloniki, Greece, Eylül 2015.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 1. Adil Alpkocak, Deniz Kilinc, Tolga Berber, Re-ranking Approaches for Multimodal Image Retrieval using Text-based Methods, H. Mueller et. al (eds.), ImageCLEF:Experimental Evaluation in Visual Information Retrieval, The Information Retrieval Series 32, DOI 10.1007/978-3-642-15181-1_14, pp.261-274, Springer-Verlag Berlin Heidealberg 2010.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Deniz Kılınç, “The Effect of Ensemble Learning Models on Turkish Text Classification.” Celal Bayar University Journal of Science 12.2 (2016).
 2. Deniz KILINÇ, Emin BORANDAĞ, Fatih YÜCALAR, Volkan TUNALI, Macit ŞİMŞEK, Akın ÖZÇİFT, ” KNN Algoritması ve R Dili ile Metin Madenciliği Kullanılarak Bilimsel Makale Tasnifi”, Marmara Fen Bilimleri Dergisi 28.3 (2016).

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 1. Deniz KILINÇ, Fatma BOZYİĞİT, Emin BORANDAĞ, Fatih YÜCALAR, Hasan AKYOL, Emre Berk AKIRMAK, Zafer UZUN, “Sınıflandırma Tabanlı Zombi Bilgisayar Tespit Sistemi”, Akademik Bilişim 2016, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Şubat 2016.
 2. Deniz Kılınç, Emin Borandağ, Fatih Yücalar, Akın Özçift, Fatma Bozyiğit “Yazılım Hata Kestiriminde Kolektif Sınıflandırma Modellerinin Etkisi”, UYMS 2015, Yaşar Üniversitesi, İzmir, Eylül 2015.
 3. Deniz Kılınç, Fatma Bozyiğit, Akın Özçift, Fatih Yücalar, Emin Borandağ “Metin Madenciliği Kullanılarak Yazılım Kullanımına Dair Bulguların Elde Edilmesi”, UYMS 2015, Yaşar Üniversitesi, İzmir, Eylül 2015.
 4. Fatma BOZYİĞİT, Deniz KILINÇ, Alp KUT, Muhammet KAYA, “Bulanık Mantık Algoritmaları Kullanarak Kaynak Kod Benzerliği Bulma”, Akademik Bilişim 2015, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Şubat 2015.
 5. Deniz KILINÇ, Fatih YÜCALAR, Emin BORANDAĞ, Hasan AKYOL, Tuğrul Can ŞÖLLÜ, “Bilgi Getirimi Tabanlı Yazılım Hata Konumlandırması”, Akademik Bilişim 2015, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Şubat 2015.
 6. Onur LEBLEBİCİ, Deniz KILINÇ, Ceyhun ARAZ, Cihan DEMİREL, Bora GÜRSEL, Seda GÖRMEZ, “Çevik bir Hikaye: Celal Bayar Üniversitesi Öğrenci Kayıtlanma Modülü Bu Dönem Neden Çökmedi?”, XVI. Türkiye’de İnternet Konferansi, Yaşar Üniversitesi, İzmir, Kasım 2014.
 7. Cihan DEMİREL, Deniz KILINÇ, “Captcha ile Güvenliğe Genel Bakış”, XIX. Türkiye’de İnternet Konferansi, Ege Üniversitesi, İzmir, Kasım 2011.
 8. Deniz KILINÇ, “Scripting Desteği ile Uyarlanabilir Yazılımlar”, X. “Türkiye’de İnternet” Konferansı, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Universitesi, Ankara, Aralık 2006
 9. Deniz KILINÇ, Dr. Alp Kut, “Değişim Mühendisliği”, Akademik Bilişim 06, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Şubat 2006.
 10. Deniz KILINÇ, Dr. Alp Kut, “Yeni Mühendislik Disiplini “Web Mühendisliği””, X. “Türkiye’de İnternet” Konferansı, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul, Aralık 2005
 11. Deniz KILINÇ, Dr. Alp Kut, “Günümüz Rapor Gereksinimleri”, X. “Türkiye’de İnternet” Konferansı, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul, Aralık 2005
 12. Deniz KILINÇ, Fevzi KARAMAN, Ali AYSAN “XML 1.0 EBNF Gramerinin İncelenmesi”, Akademik Bilişim 05, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Şubat 2005
 13. Deniz KILINÇ, Dr. Alp Kut, “XSL Dönüşümleri ve Biçimleme”, Akademik Bilişim 04, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Şubat 2004
 14. Deniz KILINÇ, Dr. Alp Kut, “XML Teknolojisine Gerçekçi Yaklaşım”, IX. “Türkiye’de Internet” Konferansı (inet-tr 09), Askeri Müze/Harbiye Kültür Sitesi, İstanbul, Aralık 2003

Çalışma Notları / Teknik Workshoplar

 1. Okan Ozturkmenoglu, Adil Alpkocak, Deniz Kilinc, DEMIR at CLEF eHealth: The Effects of Selective Query Expansion to Information Retrieval, CLEF 2014 working notes, Sheffield, UK, 2014.
 2. Deniz Kilinc, Adil Alpkocak, DEU at ImageCLEF 2009, WikipediaMM Task: Experiments with Expansion and Reranking Approaches, CLEF working notes 2009, Corfu, Greece, 2009.

Ulusal Kitap ve Kitap Bölümleri

 1. Kitap: Deniz KILINÇ, XML Teknolojisi Beta Yayın – ISBN: 9789752953611 – 2004

Uluslararası Sempozyum, Kongre, Çalıştay gibi Etkinliklerde Alınan Görevler

 1. Uluslararası Engelsiz Bilişim 2018 Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, Eylül 2018
 2. Uluslararası Engelsiz Bilişim 2018 Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, Eylül 2018
 3. UYMS (Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu) 2017, Program Komitesi Üyesi, Alanya Hep Üniversitesi, Alanya, Ekim 2017
 4. UYMS (Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu) 2016, Program Komitesi Üyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Ekim 2016
 5. Uluslararası Engelsiz Bilişim 2016 Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, Eylül 2016
 6. Uluslararası Engelsiz Bilişim 2016 Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, Eylül 2016
 7. Uluslararası Engelsiz Bilişim 2015 Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, Eylül 2015
 8. Uluslararası Engelsiz Bilişim 2015 Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, Eylül 2015
 9. UYMS (Ulusal Yazılım Mimarisi Sempozyumu) 2015, Program Komitesi Üyesi, Yaşar Üniversitesi, İzmir, Eylül 2015
 10. Uluslararası Engelsiz Bilişim 2014 Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Eylül 2014
 11. Uluslararası Engelsiz Bilişim 2014 Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Eylül 2014
 12. Uluslararası Engelsiz Bilişim 2014 Kongresi, Oturum Başkanlığı – Akademik Bildiriler 2, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Eylül 2014
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s