Yazılımcı Konsantrasyonu, Beyin Akış Modu ve Bölünmeler


Giriş

Yazılım geliştirme yaratıcı bir iş çıkartmayı hedefleyen bir süreç olup, mutlak dikkat ve konsantrasyon gerektirir. Chicago Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Mihaly Csikszentmihalyi tarafından yapılan bir çalışmada yazılımcıların beyinlerinin sanatçıların çalışma tarzına sahip olduğu görülmüştür. Programlama sırasında beyin bir “akış” (flow) moduna geçmekte, etrafla ilişkisini kesmekte ve bir probleme günlerce konsantre olabilmektedir. Ciddi bir çevresel izolasyon gerektiren akış moduna girildiğinde, üretkenlik maksimum düzeydedir ve tüm kritik kodlamalar bu seviyede yapılır.

Read more of this post

Advertisements

Yazılım Test Prensipleri


Yazılım test süreçleri; yazılım üreten şirketlerde yavaş yavaş olgunlaşmaya başladı ve test mühendisi istihdamları günden güne artıyor. Dolayısı ile; Test Mühendisliği Nedir? Test Departmanı Ne İş Yapar? Test Mühendisi Kimdir? Test Psikolojisi Nedir? Ne Kadar Test Edilmeli? gibi sorulara cevap vermeden önce şirketler tarafından benimsenmesi ve hatta Test Departmanlarının Duvarına Asmaları Gereken prensipler vardır.

 1. ISTQB Test Prensipleri (International Software Testing Qualifications Board)
 2. Bertrand Meyer Test Prensipleri

handshake business

Read more of this post

Yazılım Projeleri Neden Başarısız Olur?


ÉP 1. Müşteri memnuniyetsizliği

Projeler, müşterilerin ve son kullanıcıların gereksinimlerini tam anlamıyla karşıladıkları zaman başarılı sayılırlar. Proje bütçeye uygun ve zamanında bitmiş bir proje olsa bile müşteri memnuniyeti üst düzeyde değilse başarılı değildir.

2. Projenin zaman ve bütçe kısıtlarını fazlasıyla aşması

Proje ekibinin, proje kısıtlarını göz önünde bulundurmadan işleri sürdürmeleri başarısızlığı da beraberinde getirecektir. Bütçe ve zaman, proje kısıtlarından en önemlileridir. Proje, uygun olmayan bir bütçe ve/veya tahmin edilen zamandan çok sonra tamamlanırsa başarılı kabul edilmez. Neden zaman ve bütçe aşılır:

 • İyimser veya yanlış yapılan süre tahminleri (Hallederiz_Abi_Modeli”“Kervanı_Yolda Düzelim_Modeli”) –> {Sonrasında} –> Yapacak_Birşey_Yok” –> “Ne_Yapın_Edin_Bitirin”
 • Belirsiz proje hedeflerinin verilmesi
 • Proje ilerleme süreçlerinin düzgün işlememesi, bu sürecin yanlış raporlanması
 • Yöneticinin yetersiz veya deneyimsiz olmasından dolayı kaynakları kötü yönetmesi
 • Proje geliştirme ekibinin yeterli kalitede olmaması
 • Projedeki yetki ve sorumlulukların yanlış dağıtılması
 • Ekip içindeki yetersiz ve/veya yanlış iletişim
 • Eksik takım ruhu

Read more of this post

Yazılım Kalite Ölçümü Üzerine…


Yazılım geliştirme birçok kişiyi ilgilendiren geniş bir alan olup her bireyin yazılımdan beklentisi farklıdır. Yazılım dünyasındaki temel problem bu beklentileri nasıl tanımlayacağımız ve ölçeceğimizdir.

yaz_olcme

Read more of this post

Yazılım Kalite Süreci (Giriş, Bakış Açısı)


Kalite Nedir?

Kalite kavramı günümüze gelene kadar tanım değişiklikleri ile birlikte çeşitli evrimler geçirmiştir. Ayrıca bakış açısına göre dequality farklılık göstermektedir. Örneğin bireysel ve kurumsal bakış açıları aynı olmayabilir ve farklı cevaplar üretilebilir. Aşağıda çeşitli kalite tanımları bulunmaktadır;

 • Kalite, ihtiyaçları karşılama yeteneğidir (Deming, 1968).
 • Kalite, şartlara uygunluktur (Crosby, 1979).
 • İlk seferde doğrusunu yapmaktır (Price, 1975).
 • Kalite, bir ürün ya da hizmetin önceden belirlenen ya da sonradan ortaya çıkabilecek gereksinimleri karşılama yeteneğine dayanan özelliklerin toplamıdır (ISO–8402).
 • Kalite, ürün ya da hizmeti en az maliyetle üreten ve tüketici isteklerine cevap veren bir üretim sistemidir (JIS – Japon Standartlar Enstitüsü).
 • Kalite, mükemmeli arayışın sistematik bir yaklaşımıdır (ASQC – Amerikan Topluluğu Kalite Kontrol).
 • Kalite, kullanıma uygunluktur (Dr. Joseph M. Juran).

Read more of this post