Yazılıma ve Programlamaya Yeni Başlayanlar için Tavsiyeler


tavsiye“Yazılım işine nereden başlamalıyım?”, “Yazılım sürecinde bana ne tavsiye edersiniz?”,  “Hangi kitabı okumalıyım?”, “Kendimi nasıl geliştiririm?”, “Sizce hangi görev benim için daha uygun?” gibi sorularla hem yeni başladığım akademik kariyerimde hem de 12 yılı aşkın özel sektör iş yaşamım süresince sürekli karşılaştım. Yazının başlığı “Yeni Başlayanlar” için olsa da aslında burada değindiğim bir çok konu bu işi yapanlar için ömür boyu geçerli diye düşünüyorum. Konuyu 3 kategoride ve alt maddeler halinde toparlamaya çalıştım. Farklı bakış açılarına göre yeni kategoriler ve onlarca alt madde eklenebilir. Ana kategoriler aşağıdaki gibi:

  1. Sosyal Tavsiyeler
  2. Genel Teknik Tavsiyeler
  3. Kodlama Tavsiyeleri

Read more of this post

Advertisements

Yazılım Kalite Süreci (Giriş, Bakış Açısı)


Kalite Nedir?

Kalite kavramı günümüze gelene kadar tanım değişiklikleri ile birlikte çeşitli evrimler geçirmiştir. Ayrıca bakış açısına göre dequality farklılık göstermektedir. Örneğin bireysel ve kurumsal bakış açıları aynı olmayabilir ve farklı cevaplar üretilebilir. Aşağıda çeşitli kalite tanımları bulunmaktadır;

  • Kalite, ihtiyaçları karşılama yeteneğidir (Deming, 1968).
  • Kalite, şartlara uygunluktur (Crosby, 1979).
  • İlk seferde doğrusunu yapmaktır (Price, 1975).
  • Kalite, bir ürün ya da hizmetin önceden belirlenen ya da sonradan ortaya çıkabilecek gereksinimleri karşılama yeteneğine dayanan özelliklerin toplamıdır (ISO–8402).
  • Kalite, ürün ya da hizmeti en az maliyetle üreten ve tüketici isteklerine cevap veren bir üretim sistemidir (JIS – Japon Standartlar Enstitüsü).
  • Kalite, mükemmeli arayışın sistematik bir yaklaşımıdır (ASQC – Amerikan Topluluğu Kalite Kontrol).
  • Kalite, kullanıma uygunluktur (Dr. Joseph M. Juran).

Read more of this post

Türkiye’de Yazılım Sektörü ve İç Piyasada Talebe Bakış


Türkiye bilişim sektörü her yıl yüzde 14 oranında büyüme göstermekte olup, bilişim pazarının büyüklüğü 30-32 milyar dolara yaklaşmaktadır. Donanımın pazar payı %72 olup, yazılım ve hizmetlerde bu oran %28’dir. Diğer ülkelerdeki ortalamalara baktığımızda donanımın bilişim harcamalarından aldığı pay %39’dur (dünya ortalaması). Bilişim sektörünün gelişebilmesi ve bir sıçrama yapması için Türkiye’de yazılım ve hizmetlerin hızlı ve sağlıklı büyümesi gerekmektedir.

Sektörde 3.500-4.000 civarında firma faaliyet gösteriyor. Bu firmalar ağırlıklı olarak Ankara ve İstanbul’da faaliyetlerine devam ediyorlar. Ankara’da güvenlik ve savunma yazılımları ile kamu sektörüne yönelik yazılım geliştirme hizmetleri sunan firmalar çoğunlukta bulunuyor. İstanbul’da ise sistem yazılımları ve uygulama yazılımları üreten firmaların ağırlıklı olduğu görülüyor. İzmir ise yazılım konusunda son 3-4 yıldır atakta ve daha çok uygulama yazılımı (ERP, satış dağıtım, depo uyg., HBYS vb.) üretiyor. İhracata bakacak olursak, Türkiye’de 100 civarında şirket 50 ülkeye ve 12 serbest bölgeye yaklaşık 250 milyon dolar yazılım ihracatı gerçekleştiriyor (yazılım ihracatı ile ilgili detaylara önümüzdeki yazılarda değineceğiz).

Read more of this post