Yazılım Projeleri Neden Başarısız Olur?


ÉP 1. Müşteri memnuniyetsizliği

Projeler, müşterilerin ve son kullanıcıların gereksinimlerini tam anlamıyla karşıladıkları zaman başarılı sayılırlar. Proje bütçeye uygun ve zamanında bitmiş bir proje olsa bile müşteri memnuniyeti üst düzeyde değilse başarılı değildir.

2. Projenin zaman ve bütçe kısıtlarını fazlasıyla aşması

Proje ekibinin, proje kısıtlarını göz önünde bulundurmadan işleri sürdürmeleri başarısızlığı da beraberinde getirecektir. Bütçe ve zaman, proje kısıtlarından en önemlileridir. Proje, uygun olmayan bir bütçe ve/veya tahmin edilen zamandan çok sonra tamamlanırsa başarılı kabul edilmez. Neden zaman ve bütçe aşılır:

  • İyimser veya yanlış yapılan süre tahminleri (Hallederiz_Abi_Modeli”“Kervanı_Yolda Düzelim_Modeli”) –> {Sonrasında} –> Yapacak_Birşey_Yok” –> “Ne_Yapın_Edin_Bitirin”
  • Belirsiz proje hedeflerinin verilmesi
  • Proje ilerleme süreçlerinin düzgün işlememesi, bu sürecin yanlış raporlanması
  • Yöneticinin yetersiz veya deneyimsiz olmasından dolayı kaynakları kötü yönetmesi
  • Proje geliştirme ekibinin yeterli kalitede olmaması
  • Projedeki yetki ve sorumlulukların yanlış dağıtılması
  • Ekip içindeki yetersiz ve/veya yanlış iletişim
  • Eksik takım ruhu

Read more of this post

Advertisements