Yazılıma ve Programlamaya Yeni Başlayanlar için Tavsiyeler


tavsiye“Yazılım işine nereden başlamalıyım?”, “Yazılım sürecinde bana ne tavsiye edersiniz?”,  “Hangi kitabı okumalıyım?”, “Kendimi nasıl geliştiririm?”, “Sizce hangi görev benim için daha uygun?” gibi sorularla hem yeni başladığım akademik kariyerimde hem de 12 yılı aşkın özel sektör iş yaşamım süresince sürekli karşılaştım. Yazının başlığı “Yeni Başlayanlar” için olsa da aslında burada değindiğim bir çok konu bu işi yapanlar için ömür boyu geçerli diye düşünüyorum. Konuyu 3 kategoride ve alt maddeler halinde toparlamaya çalıştım. Farklı bakış açılarına göre yeni kategoriler ve onlarca alt madde eklenebilir. Ana kategoriler aşağıdaki gibi:

  1. Sosyal Tavsiyeler
  2. Genel Teknik Tavsiyeler
  3. Kodlama Tavsiyeleri

Read more of this post

Advertisements

C Programlama Dili ve Tercih Nedeni


C Programlama Dili

C programlama dili, geniş amaçlı, orta seviyeli, yapısal bir programlama dilidir. Temeli iki eski programlama dili olan BCPL ve B’ye dayanır. BCPL, 1967 yılında Martin Richards tarafından işletim sistemleri ve derleyiciler yazmak için geliştirilmiştir. C programlama dili 1972 yılında Bell Laboratuvarlarında Dennis Ritchie tarafından geliştirilmiş olup UNIX işletim sisteminin kodlama ve geliştirilmesinde kullanılarak popülerliğini arttırmıştır.c_pic

1970’lerin sonunda C, şu anda geleneksel C olarak bilinen haline gelmiştir. 1978 yılında Kernighan ve Ritchie tarafından yazılan, “The C Programming Language” adlı kitabın yayınlanmasından sonra, C’ye olan ilgi artmıştır.ANSI C, C programlama dilinin, 1989 yılında Amerika’da “American National Standards Institute (ANSI)” ve tüm dünyada “Internationals Standards Organization (ISO)” tarafından standart hale getirilmiş sürümüdür. ANSI C standardı, 1989 yılında onaylanmış, 1999 yılında gözden geçirilmiş ve Mart 2000’de C99: ISO/IEC 9899:1999 standardı Standart C olarak kabul edilmiştir.

Read more of this post

İlk Android Uygulaması (Kaynak Kod İnceleme)


İlk Android Uygulaması başlıklı  yazımızda yeni bir Android projesi yaratarak, uygulama için konfigürasyon oluşturmuş ve nasıl çalıştırılıp/debug edileceğini incelemiştik. Bu yazımızda ise kaynak kodu ve bileşenleri incelemeye çalışacağız. İlk olarak Aktivite sınıfını anlamaya çalışarak başlayalım. Aktiviteler aracılığı ile kullanıcılara bilgiler/ekranlar gösterilir ve kullanıcı tepkilerine cevap üretilir. Aktivite temel olarak kaynak kodundan (.java dosyası) ve ara yüz tasarımından (.xml dosyası) oluşur. İlk olarak Tablo 1’deki kaynak kodunu inceleyelim. Oluşturduğumuz MainActivity sınıfı, temel Activity sınıfını extend etmiş ve OnCreate metodunu ezmiştir. Aktivite yaratılması esnasında aynı zamanda çağrılmaktadır.

Read more of this post

İlk Android Uygulaması


Önceki yazılarımızda ADT (Android Developer Tools) + SDK + Eclipse kurulumunu ve Android Sanal Cihazını (AVD, Android Virtual Device) nasıl yapılandırılacağını öğrenmiştik. ADT versiyonumuzun “Build: v22.0.1-685705” olduğunu hatırlattıktan sonra artık yeni bir proje oluşturarak Android uygulaması yazmaya başlayabiliriz. Bu bölümü 4 ana başlıkta inceleyeceğiz;

  1. Yeni Android Projesi Yaratılması
  2. Android Projesi için Konfigürasyon Oluşturulması
  3. Android Uygulamasının Çalıştırılması ve Hata Ayıklama (Debug)
  4. Uygulama Temel Bileşenlerinin ve Kaynak Kodun Gözden Geçirmesi

Read more of this post