Ar-Ge Projeleri Kısa Bilgi

TÜBİTAK-TEYDEB Ar-Ge ve yenilik projelerine bir bütün olarak baktığımızda; süreç adımları olarak firma önce proje önerisini internet ortamında sunmakta, hakemler denetimi ve komite kararı ile proje onaylanması halinde destek karar yazısı gönderilerek iki tarafça sözleşme imzalanmaktadır. Daha sonra yılda iki defa Ocak-Haziran ile Temmuz-Aralık dönemleri harcama ve gider faturaları bu dönemleri takip eden en geç 3 ay içinde (başka bir deyişle, Ocak-Haziran dönemi için en geç Eylül ayı sonu, Temmuz-Aralık dönemi için en geç müteakip yılın Mart ayı sonu) AGY300-301 Ar-Ge Yardımı İstek Formu ile teknik dönem raporu, mali rapor ve AGY500 YMM raporundan oluşan seti TÜBİTAK’a internet üzerinden ve Mali Rapor ile AGY500 YMM Raporu basılı olarak hibe talebi için gönderilmektedir. Bu talep üzerine İzleyici, firma ziyaretini gerçekleştirmekte daha sonra harcama ve gider belgelerinin ve YMM raporunun denetlenmesi sonucu, destek tutarı ödeme emriyle belirlenerek firmaya nakdi havale yapılmaktadır.

Tubitak TEYDEB ARGE Projeleri 1995-2013 Desteklenen KURULUS Listesi

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s