Tezler

Doktora (PhD)
Dokuz Eylül Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği, (2004-2010)

Tez: Webden betimleme tabanlı görüntü erişimi için tasarlanmış bir genişletme ve tekrar sıralama yöntemi (An expansion and reranking method for annotation based image retrieval from Web)

Tanım: Resimlere erişim tekniği olarak görülen iki önemli yaklaşım bulunmaktadır: İçeriğe dayalı bilgi erişimi (CBIR-İDBE) ve betimlemeye dayalı bilgi erişimi (ABIR-BDBE). BDBE, resimlere insanlar tarafından iliştirilen notları, metin tabanlı arama yöntemi ile bulmaya dayanır.

Bu tezde, BDBE tekniği ile webe yüklenmiş resimlerin erişim işlemini geliştiren yeni “genişletme” ve “tekrar sıralama” yaklaşımları sunulmuştur. Çalışma, resimler web ortamına yüklenirken onlara iliştirilen notlar kullanılarak bir resim sorgulama ve erişim sistemi tasarlanması üzerine kurulmuştur. Resimlere iliştirilen bu notların; tarih, yükleyici adı ve kullanım hakları gibi sorgulama açısından gereksiz bilgileri içerdiği unutulmamalıdır. Önerilen sistemde, en efektif terimleri seçmek için WordNet kullanılarak resim dokümanları genişletilmiş ve sonrasında anlamlı terimleri seçilmiştir. Resim erişim performansını arttırmak için kullanılan genişletme tekniği hem sorgular hem de dokümanlar üzerinde aynı şekilde uygulanmıştır. Yapılan bu genişletme işlemleri daha genişlemiş doküman ve sorgular oluşturduğu için anma (recall) seviyesini arttırırken, hassasiyet (precision) seviyesini düşürmüştür. Düşen hassasiyet seviyesini arttırmak için iki seviyeli tekrar sıralama yaklaşımı sunulmuştur. Yaptığımız deneyler, önerdiğimiz genişletme ve tekrar sıralama yaklaşımlarının web ortamına yüklenmiş resimlerin metin tabanlı aranması işleminin iyileştirilmesinde önemli bir rol oynayabileceğini ispatlamıştır. 2009 yılında düzenlenen ve bu alanda bir akademik yarışma olan ImageCLEF2009’un WikipwdiMM alt kategorisinde 59 sonuç arasından en iyi dört sonuç el elde edilmiştir.

Yüksek Lisans (MSc)
Dokuz Eylül Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği, (2002-2004) 

Tez: XML ve ilgili teknolojilerin incelenmesi (Researching XML and related Technologies)

Tanım: Bu tez, XML ve ilgili teknolojilerini inceleyen bir çalışmadır. XML öğrenmesi, okunması, uygulanması ve test edilmesi kolay bir teknolojidir. B2B gibi uygun uygulamalarda geliştirme zamanını kısaltır.

XML, XSL, XSLT, XPath ve DTD teknolojileri detaylı olarak incelenmiş ve zengin örneklerle açıklamalar getirilmiştir. Bu teknolojilere ek olarak, XML teknolojisinin 89 tane EBNF kuralını içeren EBNF altyapısı ve gerçek yaşamdaki XML uygulamaları ortaya konulmuştur. Çeşitli avantajlarına ve XSL gibi yardımcı teknolojilerine rağmen, XML teknolojisinin tek başına bir programlama dili veya veritabanı olmadığı görülecektir.

Lisans (BSc)
Dokuz Eylül Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği, (1998-2002)

Tez: Code Generator: Dinamik Web ve Wap Site Üreticisi (A Dynamic Web & Wap Site Producer)

Tanım: Code Generator, hiçbir programlama yeteneğine sahip olmadan akıllı sihirbaz ve editörler kullanarak, dinamik WEB ve WAP sitelerinin, ASP ve PHP dillerinde otomatik olarak oluşturulmasını sağlar. XML, XSL, DOM ve ilgili teknolojiler kullanılarak, kullanıcıların WEB ve WAP sitelerini güncellemeleri daha kolay bir hale getirilmiştir.

Proje veritabanı işlemleri için ekleme, değiştirme, silme ve arama olmak üzere dört tip sayfa, güvenlik için bir giriş sayfası ve bunlara ek olarak SOAP altyapısını kullanan bir web service sayfası içermektedir.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s