Yazılımcı Konsantrasyonu, Beyin Akış Modu ve Bölünmeler


Giriş

Yazılım geliştirme yaratıcı bir iş çıkartmayı hedefleyen bir süreç olup, mutlak dikkat ve konsantrasyon gerektirir. Chicago Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Mihaly Csikszentmihalyi tarafından yapılan bir çalışmada yazılımcıların beyinlerinin sanatçıların çalışma tarzına sahip olduğu görülmüştür. Programlama sırasında beyin bir “akış” (flow) moduna geçmekte, etrafla ilişkisini kesmekte ve bir probleme günlerce konsantre olabilmektedir. Ciddi bir çevresel izolasyon gerektiren akış moduna girildiğinde, üretkenlik maksimum düzeydedir ve tüm kritik kodlamalar bu seviyede yapılır.

Read more of this post

Advertisements

İlk Android Uygulaması (Kaynak Kod İnceleme)


İlk Android Uygulaması başlıklı  yazımızda yeni bir Android projesi yaratarak, uygulama için konfigürasyon oluşturmuş ve nasıl çalıştırılıp/debug edileceğini incelemiştik. Bu yazımızda ise kaynak kodu ve bileşenleri incelemeye çalışacağız. İlk olarak Aktivite sınıfını anlamaya çalışarak başlayalım. Aktiviteler aracılığı ile kullanıcılara bilgiler/ekranlar gösterilir ve kullanıcı tepkilerine cevap üretilir. Aktivite temel olarak kaynak kodundan (.java dosyası) ve ara yüz tasarımından (.xml dosyası) oluşur. İlk olarak Tablo 1’deki kaynak kodunu inceleyelim. Oluşturduğumuz MainActivity sınıfı, temel Activity sınıfını extend etmiş ve OnCreate metodunu ezmiştir. Aktivite yaratılması esnasında aynı zamanda çağrılmaktadır.

Read more of this post

Yazılım Test Prensipleri


Yazılım test süreçleri; yazılım üreten şirketlerde yavaş yavaş olgunlaşmaya başladı ve test mühendisi istihdamları günden güne artıyor. Dolayısı ile; Test Mühendisliği Nedir? Test Departmanı Ne İş Yapar? Test Mühendisi Kimdir? Test Psikolojisi Nedir? Ne Kadar Test Edilmeli? gibi sorulara cevap vermeden önce şirketler tarafından benimsenmesi ve hatta Test Departmanlarının Duvarına Asmaları Gereken prensipler vardır.

 1. ISTQB Test Prensipleri (International Software Testing Qualifications Board)
 2. Bertrand Meyer Test Prensipleri

handshake business

Read more of this post

Yazılım Projeleri Neden Başarısız Olur?


ÉP 1. Müşteri memnuniyetsizliği

Projeler, müşterilerin ve son kullanıcıların gereksinimlerini tam anlamıyla karşıladıkları zaman başarılı sayılırlar. Proje bütçeye uygun ve zamanında bitmiş bir proje olsa bile müşteri memnuniyeti üst düzeyde değilse başarılı değildir.

2. Projenin zaman ve bütçe kısıtlarını fazlasıyla aşması

Proje ekibinin, proje kısıtlarını göz önünde bulundurmadan işleri sürdürmeleri başarısızlığı da beraberinde getirecektir. Bütçe ve zaman, proje kısıtlarından en önemlileridir. Proje, uygun olmayan bir bütçe ve/veya tahmin edilen zamandan çok sonra tamamlanırsa başarılı kabul edilmez. Neden zaman ve bütçe aşılır:

 • İyimser veya yanlış yapılan süre tahminleri (Hallederiz_Abi_Modeli”“Kervanı_Yolda Düzelim_Modeli”) –> {Sonrasında} –> Yapacak_Birşey_Yok” –> “Ne_Yapın_Edin_Bitirin”
 • Belirsiz proje hedeflerinin verilmesi
 • Proje ilerleme süreçlerinin düzgün işlememesi, bu sürecin yanlış raporlanması
 • Yöneticinin yetersiz veya deneyimsiz olmasından dolayı kaynakları kötü yönetmesi
 • Proje geliştirme ekibinin yeterli kalitede olmaması
 • Projedeki yetki ve sorumlulukların yanlış dağıtılması
 • Ekip içindeki yetersiz ve/veya yanlış iletişim
 • Eksik takım ruhu

Read more of this post

İlk Android Uygulaması


Önceki yazılarımızda ADT (Android Developer Tools) + SDK + Eclipse kurulumunu ve Android Sanal Cihazını (AVD, Android Virtual Device) nasıl yapılandırılacağını öğrenmiştik. ADT versiyonumuzun “Build: v22.0.1-685705” olduğunu hatırlattıktan sonra artık yeni bir proje oluşturarak Android uygulaması yazmaya başlayabiliriz. Bu bölümü 4 ana başlıkta inceleyeceğiz;

 1. Yeni Android Projesi Yaratılması
 2. Android Projesi için Konfigürasyon Oluşturulması
 3. Android Uygulamasının Çalıştırılması ve Hata Ayıklama (Debug)
 4. Uygulama Temel Bileşenlerinin ve Kaynak Kodun Gözden Geçirmesi

Read more of this post