Yazılım Kalite Ölçümü Üzerine…


Yazılım geliştirme birçok kişiyi ilgilendiren geniş bir alan olup her bireyin yazılımdan beklentisi farklıdır. Yazılım dünyasındaki temel problem bu beklentileri nasıl tanımlayacağımız ve ölçeceğimizdir.

yaz_olcme

Ölçme, çeşitli ölçütlerle (metric) ve bu ölçütleri içeren modellerle sürekli olarak gerçekleştirilen bir süreçtir. Yazılım ölçümü kişilerin bireysel düşüncelerine bağlı yönetim fonksiyonlarından kurtulup yazılım kalitesi üzerine nicel değerlendirmeler yapılmasına imkân sağlanır. Ölçmenin hedefleri ve faydaları aşağıdaki gibidir;

 • Yazılım firmasının yaptığı işin kalite düzeyini belirler ve kalite hedeflerine ulaşılmasını sağlar.
 • Hata analizine imkân tanır.
 • Yazılım tahminlemesini kolaylaştırır.
 • Süreçlerin izlenmesini, analiz edilmesini, değerlendirilmesini ve denetimini sağlar.
 • Yazılım firması müşterilerine ürününün kaliteli olduğunu somut biçimde gösterebilir.
 • Müşteri alacağı/aldığı yazılımı objektif şekilde karşılaştırma şansına sahip olur.
 • Yazılım firmasını rekabet ortamında kendini iyileştirme ve öne geçme şansına sahip olur.
 • Yazılım firması çalışanlarının performansı ölçülebilir.

Ölçmeye geçmeden önce yazılım kalite bileşenlerine göz atmakta yarar vardır. Yazılım kalitesi birçok bileşenden oluşmaktadır, temel olarak bu bileşenler aşağıdaki gibidir;

 • Proje yönetimi: Proje ne kadar iş gücü ile tamamlandı, tahmin edilen maliyet neydi gerçekleşen ne oldu? Vb.
 • Ürün kalitesi (External): Yazılım ürünü kapalı kutu olarak ele alınıp dışarıdan değerlendirilir. Veri işleme hızı, hata sıklığı, güvenlik vb.
 • Tasarım kalitesi (Internal): Yazılımın içyapısı değerlendirilir. Esneklik, tekrar kullanılabilirlik, karmaşıklık, hata düzeltme kolaylığı vb. Ürün kalitesi büyük ölçüde tasarım kalitesine bağlıdır.
 • Kaynakların Kalitesi: Yazılım ekibinin verimliliği değerlendirilir. Harcanan çaba başına üretilen kod miktarı, üretilen kod miktarına başına oluşan hata miktarı vb.

sw_qa_iceberg

Deniz KILINÇ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: