Scrum Nedir?


Scrum günümüzde popüler olan Çevik Yazılım Geliştirme (Agile Software Development) Süreçlerinin bir türevidir. XP (Extreme Programming) gibi klasik bir SDLC (Software Development Life Cycle ) olarak algılanması yanlıştır. 1990 yılının başlarında geliştirilen Scrum bir SDLC olmayıp, bize bir Agile Framework (Çevik Altyapı) sunar. Yani sadece yazılım geliştirme süreçlerinde değil şirketin diğer tüm süreçlerinde kullanılabilir. Başarısı kanıtlanmış bir yazılım geliştirme yöntemi olup; Microsoft, Google, Facebook gibi şirketlerde kullanılmaktadır. Değişen gereksinimlerle daha etkin bir yoldan başa çıkmak, çalışanların motivasyonunu artırmak ve müşteri ile proje arasındaki iletişimi geliştirmek istiyorsak Scrum kullanılması kaçınılmazdır.

scrum

Product Backlog: İhtiyaçların tutulduğu bir listedir. Bu listede her bir ihtiyacın önceliği, amacı, detayları ve maliyeti belirlenir (Örn: Univera uniVIP yazılımı).

Sprint Backlog: Belirli bir versiyon planı ortaya çıktıktan sonra o planda yapılacak işlerin olduğu liste ortaya çıkar. O listedeki işler için 4 haftalık Sprint’ler koşulur. Her sprint sonrasında potansiyel olarak dışarıya verilebilecek bir increment çıkar.

Örn: XSoft 1.0 isimli ürünümüz için 4 aylık bir versiyon planı yaptığımızı farz edelim. Scrum mantığında XSoft 1.0 ürünü için 4 ayrı sprint koşulmalıdır (XSoft 1.1, XSoft 1.2, XSoft 1.3, XSoft 1.4) ve 4 ayrı increment çıkartılabilmelidir.

Scrum Team (Scrum Takımı): Adından da belli olacağı gibi ürünün geliştirilmesinden sorumlu olan takıma verilen isimdir. Ekibin tamamı 20 kişiden fazlaysa, ekip her biri 5 ila 20 kişiden oluşan küçük takımlara bölünür.

Product Owner (Ürün Yöneticisi): Projenin müşteri değerinden ve “Product Backlog” oluşmasından sorumlu olan roldür. Tüm proje sponsorlarıyla beraber “Product Backlog” içerisine hangi gereksinimlerin girmesini ve bu gereksinimlerin diğerlerine göre önceliğini kararlaştırır. Bunu yaparken teknik ekipten gereksinimler hakkında tahmini geliştirme süresi hakkında bilgi alabilir.

Scrum Master: Sprint süresince takımdan sorumludur ve esnek bir çalışma ortamı yaratmaya çaba gösterir. Proje mensuplarının sprint süresi boyunca optimal şekilde çalışabilmesi için her türlü gerekli ihtiyaçların sağlanmasından sorumludur.

İşleri son dakikaya veya son güne bırakmak Türklerin doğasında vardır 🙂 Dolayısıyla düzenli geri bildirim ve kısa dönemli planlamalarla hedefe ulaşmayı sağlayan bu yöntem bizler için biçilmiş kaftandır 🙂

Deniz KILINÇ


Kaynaklar

[1] Scrum Alliance http://www.scrumalliance.org

Advertisements

One Response to Scrum Nedir?

  1. Pingback: Yazılım Yaşam Döngüsü Temel Aşamaları (Software Development Life Cycle Core Processes) | Dr. Deniz KILINÇ Blog Sitesi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: